Vejfesten 26. aug. 2017

Invitation til den årlige traditionsrige vejfest lørdag den 26 august 2017 18.30

Kære alle på Heidesvej og Elverdalsvej 5 og 7

Vi holder den årlige vejfest på Heidesvej 1 ved Ruth og Torben
Vi glæder os til at se mange af jer og jeres børn og
en særlig velkomst til de nye beboere på vejen.

Konceptet er det velkendte for vejfesterne:
-Man medbringer egen mad og drikke –
men tallerkerne, bestik, glas, stole – det sørger Ruth og Torben for.
Vi dækker bord i vores stue til ca 18 personer
– Der vil være opstillet grill ved garagen- kom og grill – gerne lidt før 18.30.
Vi indkøber også nogle grillpølser og brød.
Vi håber vi får en hyggelig fællesspisning og en god snak.
Formand for vejforeningen Søren (Nr. 8) skal til møde med Remien – 30 aug – Remien har vist planer om noget boligbyggeri i området –

Bag vejfesten står Marianne –  (Heidesvej 3)  og Patricia –  (Heidesvej 10a) og Ruth- og Torben (61 695 695)  på Heidesvej 1

Deltager i vejfesten lørdag 26 aug kl 18.30 –

1 Torben og Ruth – 2 personer – Fibernet inspektion 4.sep 16.30-71995544
2 Ole og Bente — 3 personer
3 Jens Gert og Marianne – 2 personer og Konrad -Gustav
4 Claus – email med afbud
6 Ulla – sms med afbud (Mette)
7 Peter og Birgitte-  email med afbud
8 Søren og Mariann -email med afbud
9 Jens og Tine – email med afbud
10 Leif og Jette – email med afbud
10a Francesco og Patricia – 2 personer
12 Birthe Hansen – 1 per son
13 Kim og Lone
14 Baltzer – 2 voksne og 1 barn
15 Claus
17 Benedikte og Ejgil – email med afbud
19 Søren og Tine -2 voksne personer – 2 små børn Eja Lea
21 Bo og Lissen – 2 personer
23 Rikke email med afbud

Heidesvej 5 – Søren med Maja
Heidesvej 7 –Sofie og Henrik
ca 23 personer deltog i festen

Fibernet kommer på Heidesvej

Nyt fra Vejforeningen
– AURA har meddelt, at der bliver installeret fibernet  på Heidesvej – men først senere på året.
lps@aura.dk
87 92 57 22-Lene
13 tilmeldte ud af 22 mulige

———————-

 

Fibernet – status aug. 2017
13 ud af 19 husstande er tilmeldt pr 5. maj

1 Torben og Ruth – tilmeldt AURA-fiber
2 Ole og Bente – –
3 Jens Gert og Marianne –tilmeldt AURA-fiber
4 Claus – tilmeldt AURA-fiber
6 Ulla – tilmeldt AURA-fiber
7 Peter og Birgitte – tilmeldt AURA-fiber
8 Søren – –
-9 Jens og Tine – –tilmeldt AURA-fiber
10 Leif og Jette – –
10a Francesco og Patricia –tilmeldt AURA-fiber
11 Karen – –
12 Birthe – – tilmeldt AURA-fiber
-13 Knudsen – Kim og Lone – tilmeldt AURA-fiber – Online tilmeldt
-14 Baltzer – tilmeldt AURA-fiber 
15 Claustilmeldt AURA-fiber? 
17 Benedikte og Preben –tilmeldt AURA-fiber
19 Børge og Asta nye ejere Søren og Tine  – –tilmeldt AURA-fiber
21 Bo og Lissen –tilmeldt AURA-fiber
23 Rikke – –måske også tilmeldt AURA

Nedenfor er  lidt fra infobrev nr 2  om fiber – 24 april 
På vegne af Vejforeningen  www.heidesvej8270.dk
Bo Boye Christensen, Heidesvej 21  – boboyechr@gmail.com
og Torben P. Jensen, Heidesvej 1  – tpj@tpj.dk

Vi har igen været i kontakt med AURA, og de melder naturligvis, at de er særdeles glade for at vi gør noget for fibersagen på Heidesvej!

Aura skrev, at hvis tilslutningen er 75% så kan vi få et særlig kampagnetilbud (indføring 0 kr. (normalt 2995 kr.) og tilslutning 495 kr. (normalt 995 kr. – en besparelse på 3490 kr. )

Vi var rundt ved husstandene man 24 april og kom rundt igen tirsdag 2 maj. for at høre hvordan det gik med tilmeldingerne. Mindst halvdelen af vejen ser ud til at være positive, og vi forventer, at kravet om 75 % ikke er et absolut krav.

Nyhed: Den billigste måde at få lagt fibernet ind er nu følgende
Min. pris i 6 mdr: 1.490,- kr Ved WAOO FIBER LIGHT – skriv selv WAOO FIBER LIGHT på tilmeldingskortet, hvis du ønsker denne løsning. Der er ikke fortrykt en rubrik til dette – men AURA-folkene siger, at de ser det, når de modtager anmeldelsen og noterer det, og tager kontakt til dig.
Efter bindingsperioden 6 måneder kan man stoppe kontrakten, og så vil der fremover ikke være udgifter til AURA. Men der er nu blevet indlagt fiber til din bolig, som senere kan tages i brug uden yderligere afgift

Du kan fastholde din nuværende TV pakke hvis du har lyst og senere evt. gå over til at få TV via fibernet
Se flere informationer på AURA  hjemmesiden  http://fiber.aura.dk/privat/tilbud – eller ring til AURA på telefon 87925572. De besvarer gerne yderligere spørgsmål over telefon, og vil gerne, at man tager kontakt med dem.
Husk at det er den enkelte husstand, der selv skal tilmelde sig, – så vi kan ikke på jeres vegne tilmelde jer.

En beboer på Heidesvej skrev til os:
”at vi anser det for en investering i husets værdi, som kommer til gavn, den dag huset skal sælges. Et hus bliver altså sikret en digital adgang og dermed uafhængig af TDC priser. Fremtiden tegner til mere frihed til at vælge lige nøjagtig de produkter man har brug for og det får man med sit eget fibernet.”

PS: Vi forestiller os i øvrigt at den næste vejfest bliver afholdt lørdag 26 august – privat – evt. Heidesvej 1
Efter følgende model: Først generalforsamling og dernæst vejfest.

Fællesrådet inviterer til møde tirsdag 24.nov kl 19.00-21.00

 OM UDVIKLINGEN I HOLME-HØJBJERG-SKÅDE

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.00 – 21.00
PÅ DIAKONHØJSKOLEN, LYSENG ALLE 15

Afftenens program er:

1. Orientering om status for undersøgelsen af Højbjerg biblioteks fremtidige placering: Lyseng Idrætscenter eller den nuværende på Oddervej?

2. Drøftelse af Lyseng kilens fremtidige anvendelse. Kan Lyseng kilen indrettes, så det kan bruges mere aktivt af beboerne, skolerne, Idrætscentret o.a.?

3. Orientering om Aarhus kommunes oplæg til Planstrategi og drøftelse af, hvordan vi bedst sikrer lokalområdets bemærkninger hertil. Aarhus kommune udsender i december et oplæg til Planstrategi. Vi skal komme med bemærkninger til kommunen inden udgangen af januar 2016. Vi vil gerne inddrage flere i arbejdet med bemærkninger til Planstrategien.

4. Orientering om diverse sager, som Aarhus kommune sender i høring i løbet af vinteren 2015/2016: Forslag til ændret busplan – Forslag til Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – Forslag til Letbanens etape 2.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
sign.
Carl Nielsen

læs mere på facebook –  https://www.facebook.com/8270hhs/

Og sidste nyt:
Blå hest/Blå hus  renoveres nu med nye nye blå beklædningsbrædder
og der skulle også snart komme nye vinduer i kunst-værkstæderne
ifølge lokale håndværkere, som dagligt arbejder her..

TJ-Heidesvej 1

Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270

Indkaldelse til Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270
Dato: Mandag 14. sep. 2015 kl 19.30
Sted: Heidesvej 3a – Fabrikken

Referatet fra Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Søren og Torben  (begge genopstiller)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuel

Se vedtægterne på adressen – www.heidesvej8270.dk

Der kan kun være ét medlem pr. husstand. 
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. 
Stemmeret forudsætter betalt kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel.

Kontingent for 2015-16 er 100 kr. pr. husstand, som betales ved generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen

Søren (Heidesvej 8), Bente (Heidesvej 2) og Torben (Heidesvej 1)

Lørdag 15.aug. 2015 – Sommer og vejfest på Heidesvej 14.30 –

Plan for dagen:

Kl. 10.00    Sættes teltet op udfor Værkstedet ved nr 5. (lige nr. op/ulige ned).
Borde og stole medbringer hver familie selv, og det stilles i teltet inden kl.. 18.30.

Kl. 14.30    Vi mødes ved teltet, og går sammen op på skolens boldbaner – hvis       vejret tillader det. I må gerne tage spil, bolde m.m. med.
Vi laver fælles kage-/frugtbord, så medbring noget til det
Drikkevarer medbringes til egen familie.

Kl. 18.30    Er vi klar til at grille. Hver familie medbringer mad og drikkevarer til eget forbrug.
Festudvalget sørger for pølser og brød til alle der har lyst til det.

Prisen for at deltage er igen i år kr. 70 pr. husstand.

OBS – Teltet bliver taget ned igen søndag kl. 10, og alle skal inden da have fjernet deres bord/stole, service m.v.

På glad gensyn fra Festudvalget:
Patricia og Marianne
Tilmelding og betaling til Marianne i nr. 3 SENEST d. 11.08.15

Vi medbringer (sæt 2 krydser, tak) :

Navn og vejnr.

Antal voksne:                                                           Grill:                        Grillstarter

Antal børn:                                     Bordpynt:                                             Boldtræ:                                                                           Fællessang:

Vejfesten 15. august  blev afholdt på Heidesvej 1 – i stedet for i et telt på selve Heidesvej – en fin løsning.

Vejret var meget regnfuldt lørdag den 15. august, og det blev derfor besluttet at undlade at sætte teltet op på Heidesvej og i stedet holde vejfesten inden døre på Heidesvej 1
Der var lagt op til at vi blev 12 voksne og 6 børn – men nogle meldte fra i sidste øjeblik
Men vi som deltog fik en – lidt anderledes oplevelse end vi plejer  i teltet – men dejlig mad og en hyggelig fælles sammenkomst i stuen på Heidesvej 1  og med adgang til Grill i garagen.
/TJ

Helhedsplan Lyseng – incl. Højbjerg Bibliotek

Tilkendegivelse fra Vejforeningen Heidesvej8270 vedr. Helhedsplan Lyseng

Til udvalgsmedlemmerne

Hermed tilkendegivelse vedr. Helhedsplan Lyseng som er til drøftelse på kulturudvalgets møde d 28.10.2014

Bestyrelsen bakker på vegne af Vejforeningen Heidesvej8270 op om Helhedsplan Lyseng i den udformning, den præsenteres her.
Det er et fornuftigt og gennemarbejdet projekt, som netop tager hensyn til  mange af de elementer, som anføres i den rapport fra Stanford University, som Bibliotek og Borgerservice baserer en del af sin faglige vurdering på. Der er stor gennemstrømning af mange borgergrupper, fin tilgængelighed og en fremragende placering stort set midt i området Holme, Højbjerg og Skåde.

Mange af lokalområdets interessenter er involveret i projektet , hvorfor det er sikret stor opbakning. 

Der er få trafikale udfordringer forbundet med projektet og man vil kunne komme dertil af lukket stisystem fra store dele af lokalområdet. Netop den voldsomme trafikintensitet på Oddervej har været et vægtigt argument fra borgernes side mod at etablere et nyt centerområde med bl.a. medborgerhus ved Oddervej, idet vi finder at den vurdering, som Trafik og Veje anlægger, i bedste fald er konservativ. Der tages så vidt vi kan se i denne vurdering heller ikke hensyn til de 250.000 besøgende som Moesgaard Museum bidrager med trafikalt.

Dog mener bestyrelsen ikke, at behovet for et nyt bibliotek – nu åbenbart fremover kaldet medborgerhus- er grundigt nok afdækket. (et behov, der er embedsmandsskabt/politikerskabt) Den brugerundersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2013 på Højbjerg Bibliotek, var nemlig ikke blandt unikke brugere, hvorfor grundlaget og resultatet af denne er stærkt kritisabelt og ikke kan begrunde en flytning fra de eksisterende lokaler. I øvrigt viste samme undersøgelse at mange af brugerne var godt tilfredse med de eksisterende forhold.

Bestyrelsen må samtidig med undren konstatere, at en privat investors projekt, som i juni 2013 blev mødt med næsten 2000 indsigelser fra borgerne i Højbjerg, stadigvæk er i spil, og at denne investor ( Claes Remien) også får foretræde på mødet. Vi antager, at dette projekt er det samme, som på kulturudvalgets møde d. 13.10.2014 fremlægges som muligt indenfor budgetrammen jf. Oversigt over økonomien i initiativer i politikudkast for Borgerservice og Biblioteker pkt.1.7 . Vi undrer os, over at et nyt bibliotek i Højbjerg kan holdes indenfor budgetrammen, idet projektet (Claes Remiens) står og falder med salget af den kommunale grund Oddervej 80 til investor uden forudgående offentligt udbud. Tilladelsen til dette er, som Henrik Traberg erkender i mail til undertegnede, givet på baggrund af en ansøgning til Statsforvaltningen fra oktober 2008, som indeholder en graverende fejl i bilagsmaterialet. Derfor  også bestyrelsens undren!

Venlig hilsen
Søren Wichmann Matthiessen
Heidesvej 8
8270 Højbjerg

Formand for Vejforeningen Heidesvej8270

Vejfest lørdag 16.aug 2014 Generalforsamling mandag 8.september – kl.19.30

Generalforsamlingen afholdes mandag 8.september 2014

God sommer
Torben, Heidesvej 1

Link

Debatten 12 maj viste, at der var flere som mente, at man fremover kunne fortsatte med at have bibliotek på det nuværende biblioteks placering, eller fandt en placering i Skåde Centret eller Lyseng.
Højbjerg Plads – storcentret – var der ikke fokus på mere.
læs mere på
Højbjergs Bibl. hjemmeside
>>
Man kan undre sig over at man ved trafikal vurdering 14. maj 2014 siger at der ikke vil ske en trafikal forværring ved at gennemføre Højbjerg Plads
– se “undersøgelsen” og kommenter gerne til tpj@tpj.dk
Torben, Heidesvej 1