Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270

Indkaldelse til Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270
Dato: Mandag 14. sep. 2015 kl 19.30
Sted: Heidesvej 3a – Fabrikken

Referatet fra Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Søren og Torben  (begge genopstiller)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuel

Se vedtægterne på adressen – www.heidesvej8270.dk

Der kan kun være ét medlem pr. husstand. 
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. 
Stemmeret forudsætter betalt kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel.

Kontingent for 2015-16 er 100 kr. pr. husstand, som betales ved generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen

Søren (Heidesvej 8), Bente (Heidesvej 2) og Torben (Heidesvej 1)

Lørdag 15.aug. 2015 – Sommer og vejfest på Heidesvej 14.30 –

Plan for dagen:

Kl. 10.00    Sættes teltet op udfor Værkstedet ved nr 5. (lige nr. op/ulige ned).
Borde og stole medbringer hver familie selv, og det stilles i teltet inden kl.. 18.30.

Kl. 14.30    Vi mødes ved teltet, og går sammen op på skolens boldbaner – hvis       vejret tillader det. I må gerne tage spil, bolde m.m. med.
Vi laver fælles kage-/frugtbord, så medbring noget til det
Drikkevarer medbringes til egen familie.

Kl. 18.30    Er vi klar til at grille. Hver familie medbringer mad og drikkevarer til eget forbrug.
Festudvalget sørger for pølser og brød til alle der har lyst til det.

Prisen for at deltage er igen i år kr. 70 pr. husstand.

OBS – Teltet bliver taget ned igen søndag kl. 10, og alle skal inden da have fjernet deres bord/stole, service m.v.

På glad gensyn fra Festudvalget:
Patricia og Marianne
Tilmelding og betaling til Marianne i nr. 3 SENEST d. 11.08.15

Vi medbringer (sæt 2 krydser, tak) :

Navn og vejnr.

Antal voksne:                                                           Grill:                        Grillstarter

Antal børn:                                     Bordpynt:                                             Boldtræ:                                                                           Fællessang:

Vejfesten 15. august  blev afholdt på Heidesvej 1 – i stedet for i et telt på selve Heidesvej – en fin løsning.

Vejret var meget regnfuldt lørdag den 15. august, og det blev derfor besluttet at undlade at sætte teltet op på Heidesvej og i stedet holde vejfesten inden døre på Heidesvej 1
Der var lagt op til at vi blev 12 voksne og 6 børn – men nogle meldte fra i sidste øjeblik
Men vi som deltog fik en – lidt anderledes oplevelse end vi plejer  i teltet – men dejlig mad og en hyggelig fælles sammenkomst i stuen på Heidesvej 1  og med adgang til Grill i garagen.
/TJ