Fællesrådet inviterer til møde tirsdag 24.nov kl 19.00-21.00

 OM UDVIKLINGEN I HOLME-HØJBJERG-SKÅDE

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.00 – 21.00
PÅ DIAKONHØJSKOLEN, LYSENG ALLE 15

Afftenens program er:

1. Orientering om status for undersøgelsen af Højbjerg biblioteks fremtidige placering: Lyseng Idrætscenter eller den nuværende på Oddervej?

2. Drøftelse af Lyseng kilens fremtidige anvendelse. Kan Lyseng kilen indrettes, så det kan bruges mere aktivt af beboerne, skolerne, Idrætscentret o.a.?

3. Orientering om Aarhus kommunes oplæg til Planstrategi og drøftelse af, hvordan vi bedst sikrer lokalområdets bemærkninger hertil. Aarhus kommune udsender i december et oplæg til Planstrategi. Vi skal komme med bemærkninger til kommunen inden udgangen af januar 2016. Vi vil gerne inddrage flere i arbejdet med bemærkninger til Planstrategien.

4. Orientering om diverse sager, som Aarhus kommune sender i høring i løbet af vinteren 2015/2016: Forslag til ændret busplan – Forslag til Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – Forslag til Letbanens etape 2.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
sign.
Carl Nielsen

læs mere på facebook –  https://www.facebook.com/8270hhs/

Og sidste nyt:
Blå hest/Blå hus  renoveres nu med nye nye blå beklædningsbrædder
og der skulle også snart komme nye vinduer i kunst-værkstæderne
ifølge lokale håndværkere, som dagligt arbejder her..

TJ-Heidesvej 1