Borgermøde 12. maj kl. 19 -22

Aarhus Kommune er i gang med at formulere en ny politik for Borgerservice og Biblioteker, som skal gælde for 2015 og fire år frem.

Derfor inviterer kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og Kulturudvalget [Steen B. Andersen (S) Formand, Peder Udengaard (S) Næstformand, Theresa Blegvad (V), Jette Jensen (EL), Esben L. Kullberg (S, Knud N. Mathiesen (DF), Hans Skou (V)] her i foråret 2014 til fem borgermøder fordelt på forskellige lokalområder i kommunen. Et af disse er i Højbjerg
mandag den 12. maj kl. 19-22.
Af pladsmæssige årsager afholdes mødet på Diakonhøjskolen (salen), Lyseng Allé 15.
Borgermøderne skal give input til arbejdet med den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker og er en mulighed for lokalt at drøfte med politikere og embedsmænd, hvordan du synes borgerservice og bibliotekstilbuddet skal være i Højbjerg.

Se venligst link til mødet 12.maj på www.hoejbjergsfremtid.dk