Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270

Indkaldelse til Generalforsamling i vejforeningen Heidesvej8270
Dato: Mandag 14. sep. 2015 kl 19.30
Sted: Heidesvej 3a – Fabrikken

Referatet fra Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Søren og Torben  (begge genopstiller)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuel

Se vedtægterne på adressen – www.heidesvej8270.dk

Der kan kun være ét medlem pr. husstand. 
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. 
Stemmeret forudsætter betalt kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel.

Kontingent for 2015-16 er 100 kr. pr. husstand, som betales ved generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen

Søren (Heidesvej 8), Bente (Heidesvej 2) og Torben (Heidesvej 1)