Vejfest lørdag 17. august

fest2013

Plan for dagen:
Kl. 10.00
    Sættes teltet op udfor Værkstedet ved nr 5. (lige nr. op/ulige ned).
Borde og stole medbringer hver familie selv, og det stilles i teltet inden kl.. 18.30.
Kl. 14.30    Vi mødes ved teltet, og går sammen op på skolens boldbaner – hvis  vejret tillader det. I må gerne tage spil, bolde m.m. med.
Vi laver fælles kage-/frugtbord, så medbring noget til det.
Drikkevarer medbringes til egen familie.
Kl. 18.30    Er vi klar til at grille. Hver familie medbringer mad og drikkevarer til eget forbrug.

Festudvalget sørger for pølser og brød til alle der har lyst til det.
Prisen for at deltage er igen i år kr. 70 pr. husstand

OBS – Teltet bliver taget ned igen søndag kl. 10, og alle skal inden da have fjernet deres bord/stole, service m.v.

På glad gensyn fra Festudvalget:
Patricia, Mikkel og Marianne

Tilmelding og betaling til Marianne i nr. 3 SENEST d. 11.08.13