Referat fra Generalforsamlingen 14.sep. 2015

Referat af Generalforsamling i vejforeningen

Heidesvej8270

Mandag 14. sep. 2015 kl 19.30 – 

Fremmødte:
Peter Kessel, Heidesvej 7, Børge Christiansen, Heidesvej 19, Ulla Eriksen, Heidesvej 6, Torben Jensen, Heidesvej 1, Jens Gert Sørensen, Heidesvej 3, Pernille Gaarskjær, Elverdalsvej 5, Bente Svendsen, Heidesvej 2, Søren Wichmann Mathiessen, Heidesvej 8, Lissen Darling, Heidesvej 21, Rikke Bjerregaard Christensen, Heidesvej 23 og Claus Schwennesen, Heidesvej 15

Søren bød velkommen og gik over til første punkt

1.   Valg af dirigent og referent
Claus, Heidesvej 15, blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Torben, Heidesvej 1, blev referent.

 2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Projektet Højbjerg Plads med samarbejde mellem Aarhus kommune og investor Remien Ejendomme A/S ser ud til at være stoppet. Så Arkivbygningen og Kunstværkstederne bliver ikke solgt fra til Remien og dermed bliver Højbjerg Plads projektet ikke gennemført

Formand Søren havde søgt aktindsigt hos Århus Kommune og det viste at der stort set ikke var sket noget det sidste halve år – Projektet Højbjerg Plads må nu anses for at være dødt.

Nu er der så to muligheder for udviklingen af  Højbjerg bibliotek og borgerservice

  • Den ene mulighed er at der sket en renovering og evt. inddragelse af lokalhistorisk arkiv
    Den anden mulighed er at Højbjerg bibliotek og borgerservice på længere sigt flyttes og indgår i Helhedsplanen Lyseng.

Men tidligst i foråret 2016 sker der noget afgørende på dette område. Det forlyder, at der er en invester som vil deltage i Helhedsplan Lyseng. Men for at få den samlede økonomi til at hænge sammen så forudsættes det muligvis at der sælges kommunal ejendom fra ved Oddervej 80 – f.eks. Lokalhistorisk arkiv. m.m

Arbejdet i Fællesrådet
Formand for vejforeningen Søren Matthiessen blev i 2015 indvalgt som medlem i bestyrelsen i Fællesrådet.
Fællesrådet er under den nye formand Carl Nielsen i stigende omfang taget med på råd vedrørende udviklingen i lokalområdet. Et arbejde som nyder anderkendelse fra kommunen.

Oddervejprojektet med forsøget omkring genåbningen af Sandmosevej og regulering af trafikken ved overgangen Oddervej-Ringvej syd har været en af mærkesagerne i det forløbne år og Søren og Torben har deltaget i nogle møder – hvor der undervejs er gjort opmærksom på problemer med øget trafik på Oddervej – bl.a. omkring det dengang påtænkte Højbjerg Plads. Senere på året vil forsøget blive vurderet.

Rundhøjcentret – trænger til en markant forbedring – men et lejemål har hidtil stoppet for de store for bedringer.

Efter nogle få supplerende positive kommentarer herunder om trafikgruppens arbejde og kunstnerværkstedernes betydning for området blev formandens beretning enstemmig vedtaget.

 3.   Kassererens Bente Svendsen – fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Og kontingent blev opkrævet ved starten af mødet af de fremmødte.

4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
Der var enighed om at fastholde 100 kr pr hustand. Den største udgift er til medlemskab af Fællesrådet.

5.   Indkomne forslag

Ingen modtaget

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Søren og Torben (begge genopstiller)
Søren og Torben – begge genvalgt

7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
Pernille Gaarskjær – genvalgt

8.   Valg af revisor
Jette Giversen genvalgt

9.   Eventuelt

Ny villa på Heidesvej
Der bliver nu opført en ny villa på hjørnet af M.C.Holst vej og Heidesvej. Den gamle bliver revet ned.
Tegninger fra den nye villa blev fremvist af Søren
Det ser ud til at være ok projekt – selvom det er stort og garagen kommer til at ligger meget tæt på vejen.

Fiberkabling ved AURA
Torben fortalte at energiselskabet AURA kunne tilbyde gratis etablering af fiberkabel frem til den enkelte husstand, hvis der var tilstrækkelig mange interesserede på Heidesvej. Umiddelbart var der 4 interesserede blandt mødedeltagerne – og lige nu skal der flere til for at få det gratis lagt ind siger AURA, der ikke har tid lige nu.

Der var størst interesse for basispakken med kun internet – mens der var lidt tvivl om hvor godt det fungerede med de udvidede tilbud om diverse TV-kanaler. Flere har YouSee og er tilfredse med dette
Tæt ved Heidesvej – nemlig Elverdalsvej 3 og Elverdals 5 har man fået fiber indlagt af AURA og er meget tilfredse.
Aura tilbyder 50mb op/50mb ned med intropris 99 kr i de første 3 måneder og derefter 279 kr. pr måned. En meget hurtig forbindelse.
Torben går videre med sagen og via mail vil I høre mere derom

Den kommende vejfest – her ville Lissen Darling gerne hjælpe Marianne og Patrizia. Normalt holdes sommerfest en den 3 lørdag i august – så næste gang er 20.aug. 2016.
Måske ændres konceptet lidt pga. få børn på Heidesvej.
Sommerfesten i august 2015 blev ramt af kraftig regnvejr, men så blev festen flyttet og holdt indendøre på Heidesvej 1 – Hyggeligt – men ikke så mange der deltog.
Så vi håber på bedre vejr næste år og igen i telt med bedre plads til flere deltagere

Der var en hyggelig stemning under og efter generalforsamlingen og der var øl/sodavand/slik under generalforsamlingen, og efterfulgt af kaffe og brombærtærte og småkager fra Ruth Jensen, Heidesvej 1 (tak). Det blev en hyggelig aften hvor snakken …
Tak til Jens Gert og Marianne 3.a for lån af lokale.

Referent
Torben – Heidesvej 1